Dodáváme kompletní zařízení pro zpracování sypkých materiálů

Projekt - Energetické zužitkování kalů z čistíren odpadních vod

Společnost Trinom s. r. o. realizuje projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017008 s názvem: „TRINOM - Energetické zužitkování kalů z čistíren odpadních vod“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt reaguje na novou legislativu v oblasti likvidace a využívání kalů z čistíren odpadních vod, vyhláška č. 437/2016 Sb., v důsledku čehož bude zabráněno jakékoliv možnosti druhotné kontaminaci patogeny. Společnost Trinom v souladu se zněním nové legislativy participuje na vývoji perspektivní technologie redukce kalu jeho sušením a následným energetickým nebo jiným využitím.

Doba realizace projektu: 18. 4. 2019 – 31. 12. 2019

Publicita projektu (PDF)

Kontaktujte nás

Tovačovská 3000/11a
75002 Přerov
Česká Republika

tel.: +420 581 203 244

e-mail: info@trinomprerov.cz
web: www.trinomprerov.cz

IČO: 19014015
DIČ: CZ19014015