Dodáváme kompletní zařízení pro zpracování sypkých materiálů

Rotační spalovací pece

Rotační spalovací pece

Rotační spalovací pece naší konstrukce jsou charakteristické svojí všestranností, jednoduchostí a robustní konstrukcí. Velký důraz klademe na správné dimenze pláště a vyzdívky pece tak, aby byla zaručena vysoká životnost zařízení. Díky těsnění vlastní konstrukce vstupní a výstupní části pece dokážeme eliminovat tepelné ztráty a snížit tak náklady na provoz zařízení.

 

Rotační pec s přímím ohřevem

Dodávka tepla z hořáku probíhá přímo do pece. Produkt je v přímém kontaktu se spalinami.

 

Rotační pec s nepřímím ohřevem

Dodávka tepla do pece se přenáší z vnější reakční komory. Produkt není v přímém kontaktu se spalinami.

 

Aplikace

Typické aplikace rotačních spalovacích pecí jsou procesy pyrolýzy, sušení, kalcinace, čištění, sanace odpadů, spalování komunálních odpadů, spalování průmyslových odpadů, odplynění produktů.

 

Návrh

Podle vašich požadavků sestavíme zadání, navrhneme a dodáme ve spolupráci s našimi partnery kompletní pecní linku. S přihlédnutím k provozním podmínkám a požadavkům konkrétní technologie vyrobíme a dodáme rotační pec s maximální spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu.

 

Dodávka

Dodávku provádíme  v rozsahu:

 

Samozřejmostí dodávky je uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, technická pomoc, záruční a pozáruční servis a minimálně dvouletá záruka.

Provádíme vlastní diagnostiku zařízení. Pomocí přesného zaměření a ustavení docílíme minimálního opotřebení náchylných částí. Toto vede k maximální životnosti a minimálních provozních nákladů na provoz zařízení.

Kontaktujte nás

Tovačovská 3000/11a
75002 Přerov
Česká Republika

tel.: +420 581 203 244

e-mail: info@trinomprerov.cz
web: www.trinomprerov.cz

IČO: 19014015
DIČ: CZ19014015