Dodáváme kompletní zařízení pro zpracování sypkých materiálů

O Společnosti

Společnost Trinom byla založena v roce 1991 jako veřejná obchodní společnost.

Základní náplní její činnosti byla od počátku strojírenská výroba jako dodávky a montáže ocelových konstrukcí, potrubních rozvodů, topných soustav a technických izolací.

Společnost se postupně rozvíjela a od roku 1993 se zabývá konstrukcí, výrobou, dodávkami, montáží, opravami a údržbou technologických zařízení zejména chemických provozů, energetických zařízení, spaloven odpadů, cementáren, vápenek, lomů, hutí, dřevozpracujících provozů a pod.

Pro zajištění kvality výrobků a služeb zavedla společnost v roce 2002 systém jakost ISO 9001.

V roce 2004 změnila společnost právní subjektivitu na Trinom s.r.o.

Společnost vyhlásila v roce 2015 svou politiku životního prostředí a úspěšně se certifikovala dle ISO 14001, systém environmentálního managementu.

V zájmu udržení stávajících a nových obchodních vztahů orientuje společnost všechny svoje činnosti hlavně na individuální potřeby zákazníka s komplexním řešením jeho požadavků.

Proto nabízí a provádí dodávky na klíč, od projekce, konstrukce, výroby, dodávky a montáže, po uvedení zařízení do provozu a servisní činnost, včetně dodávky náhradních dílů na dodaném zařízení.

Tato nabídka se opírá o 25-ti leté zkušenosti, kvalifikovaný kolektiv a vlastní výrobní zázemí.

 

Certifikát Certifikát Certifikát

 

Projekty EU

Zařízení pro chlazení solných strusek vznikajících při výrobě hliníku a hliníkových slitin z hliníkového šrotu

Energetické zužitkování kalů z čistíren odpadních vod

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie z Národního plánu obnovy

 

 

Kontaktujte nás

Tovačovská 3000/11a
75002 Přerov
Česká Republika

tel.: +420 581 203 244

e-mail: info@trinomprerov.cz
web: www.trinomprerov.cz

IČO: 19014015
DIČ: CZ19014015